Рід Радзивіллів, від  початку у Великому князівстві Литовському, першим в державі отримав князівський титул Священної Римської імперії (1518р)

blankдо нащадка завербованного совєтами Януша Францішека Радзивілла, Януш котрому не вдалося виконати завдання  вбити Гітлера в 1942 році.

Також Януш був останнім з майоратів на західній Україні в містечку Олика.

Після Варшавського повстання було заарештовано і ув’язнено разом з дружиною до в’язниці.

 

 

 

blank

Ординація (ordynacja) – прийнята в Королівстві Польському і Великому князівстві Литовському форма майората та західній Україні, при якій земельні володіння того чи іншого магната (т. з. Ордината) після його смерті переходили до старшого сина як неподільне і невідчужуване майно. Садиби в складі ординації не можна було ні продати, ні закласти (принцип фидеикомисса).

 

 

 

Майорат — обов’язковість наслідування родового володіння старшим сином та найменування володіння на такому праві. Власне майорат було впроваджено у середньовічне право Європи у XIV—XV століттях, але схожі правові норми існували в багатьох суспільствах. Метою майорату було запобігання роздрібленню володінь феодала між численними нащадками. За майорату увесь маєток і титул переходив до єдиного спадкоємця. Майорат з одного боку сприяв збереженню сили старої аристократії, а з іншого призводив до появи величезного прошарку так званих «молодших синів» — людей знатного походження, які не могли розраховувати на спадок і змушені були шукати успіху в різних сферах діяльності, головно на державній службі чи у війську.

 

P.S.   Це ті красоти, що ми маємо сьогодення в містечку  Олика.

blankblankblank